Onze speerpunten, duurzaamheid en veiligheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Helichem zijn wij ons uitdrukkelijk bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van milieu en maatschappij.

Het streven naar winst (profit) is de eerste voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. En daarmee dus ook voor het zorgvuldig ontwikkelen van nieuwe innovatieve en duurzame producten.

Daarbij hebben we uiteraard nadrukkelijk oog voor de effecten van ons handelen op het milieu (planet) en voor de menselijke aspecten binnen èn buiten ons bedrijf (people).

Daarom is de standaard van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Waarmee Helichem volle verantwoordelijkheid neemt voor eventuele effecten die onze taakuitoefening kan hebben op mens en milieu.

Daarom is ons bedrijf behalve ISO 9001 ook ISO 14001 gecertificeerd. Waarbij ISO 14001 borg staat voor ons ecologisch verantwoord milieumanagementsysteem.

Daarom staat veiligheid voorop in alle facetten van onze bedrijfsvoering. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor u als klant, en – niet in de laatste plaats – voor úw klanten die uiteindelijk ons, pardon, úw product zullen gaan gebruiken.

Daarom zijn bij productinnovatie duurzaamheid en veiligheid de belangrijkste speerpunten van Helichem.

Daarom is Helichem een actief lid binnen de Nederlands Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ, secties Producenten, Nifim en Nedefa).

Daarom onderhouden we nauwe contacten met de internationale AISE associatie, die de ‘Agenda voor verantwoord en duurzaam reinigen’ propageert.

Daarom is Helichem, als een van de eerste Europese mkb-producenten, vrijwillig toegetreden tot de Charter for Sustainable Cleaning. Een initiatief van de Europese reinigingsmiddelenindustrie dat jaarlijkse verbeteringen voorschrijft op het gebied van duurzaamheid.

Daarom heeft Helichem geïnvesteerd in de aanschaf van zo’n 1000 zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand in Belfeld. Door de uitgekiende plaatsing van de panelen richting het zuidoosten en zuidwesten wekt de installatie 110% van het benodigde verbruik op. Hierdoor is onze fabriek meer dan zelfvoorzienend. Het overschot wordt gebruikt om ook het gasverbruik terug te dringen middels een warmtepomp.