Uw dialoog met partner Helichem

Klant zijn bij Helichem is nooit eenrichtingsverkeer. Als afnemer kunt u ons al uw vragen, verzoeken, probleemstellingen, suggesties en eisen voorleggen. Bij Helichem volstaan we namelijk niet met het aanbieden van onze bestaande producten. Maar ontwikkelen we doorlopend nieuwe recepturen die invulling geven aan uw individuele wensen of specificaties. Zonder extra kosten overigens!

Rekent u ons af op onze kwaliteit

Helichem heeft in deze markt een reputatie opgebouwd die als zeer betrouwbaar te boek staat. Dat danken wij aan het niveau van onze kwaliteitsnormen en ons aanhoudende streven daar nooit van af te wijken.

Kwaliteit is en blijft onze belangrijkste drijfveer. Daar is ons beleid op afgestemd. Ons product voldoet voor 100%, of het voldoet niet. Een tussenweg kennen wij niet. Onze lat ligt hoog. Als klant mag uHelichem daar op afrekenen.